OVER ONS - Actualiteit

Terug naar overzicht
Maastricht laat al haar troeven zien

Maastricht laat al haar troeven zien

08/11/2019

Vermits Maastricht Underground momenteel under construction is, werd er voor de bestuursleden een aangepast programma voorzien. Na de ledenvergadering waarin er vooral ruimte was voor de presentatie van Google Grants door Rob Vandijck en de presentatie van Kidsproof Maastricht gingen de leden op verkenning in Maastricht. Vooral het geleid bezoek aan het Sphinxkwartier en de afsluiter in een echt Maastreechs café kon op veel bijval rekenen.