• >
  • Home
  • >
  • Privacy en cookie policy

Privacy en cookie policy

Privacybeleid

Dagtoerisme Limburg is begaan met jouw online privacy en weet dat je daar ook belang aan hecht. Daarom doen we ons best om jouw privacy, in relatie tot het gebruik dat je maakt van deze website, te respecteren.

Registratie van persoonsgegevens
Op de website van Dagtoerisme Limburg worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Zo kan je als bezoekers van onze website de Limburgpas downloaden. Vermits er geen anonieme meldingen of aanvragen worden behandeld, dien je je persoonsgegevens in te vullen als je van deze service gebruik wil maken.
Dit is ook nodig wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief, wanneer je informatie vraagt of deelneemt aan een enquête of wedstrijd. De persoonsgegevens die je als bezoeker bij de registratie ingeeft, worden opgenomen in het klantenbestand van Dagtoerisme Limburg, p/a Planetariumweg 18,3600 Genk

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
De geregistreerde gegevens worden gebruikt om je als gebruiker op de hoogte te kunnen houden van de stand van zaken van een melding of aanvraag.
De gegevens worden ook gebruikt in het kader van de afhandeling van de bewuste melding of aanvraag. Ze blijven bewaard zolang het nodig is de gegevens over een melding of een aanvraag af te handelen. Deze gegevens worden nadien ook bijgehouden om bij een volgend gebruik van bepaalde gegevens vooraf in te vullen zodat je ze niet telkens opnieuw moet ingeven. En ze worden gebruikt om u, als geïnteresseerde bezoeker, telkens opnieuw te informeren over ons nieuwe aanbod of kortingenaanbod. Als gebruiker, kan je hiertegen op elk ogenblik verzetten. Contacteer dan info@ dagtoerismelimburg.be.

Doorgeven van gegevens aan derden
Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, indien dat voorzien is in de procedure waarvoor je een e-formulier invulde of indien wettelijk voorzien (wet, KB, decreet ..).
In alle andere gevallen worden gegevens alleen doorgegeven als je daar expliciet toestemming voor gaf.

Veiligheidsmaatregelen
Dagtoerisme Limburg verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens of dat deze voor andere doeleinden zouden worden gebruikt. Dagtoerisme Limburg ging verwerkersovereenkomsten aan met de websitebouwer, websitebeheerder en met de toeristische organisaties, waarmee we soms samenwerken en die de informatie op de website beheren.

Connectiegegevens
We registreren gegevens over de verbinding die je maakt met onze website en over de software die je daarvoor gebruikt. Deze informatie omvat o.a. het IP-adres, het tijdstip waarop je de website bezoekt, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

Privacy- & cookiepolicy

Als je inlogt, kunnen we de gegevens over jouw surfgedrag gebruiken om je een meer gepersonaliseerd aanbod van diensten en producten te doen dat beter inspeelt op jouw specifieke behoeften.

Cookiepolicy
Bij een internetbezoek plaatst Dagtoerisme Limburg cookies. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst telkens als je naar onze site surft. De eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door ze uit te schakelen. De goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.
Cookies en logfiles laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

Welke rechtsgronden zijn van toepassing op het verzamelen van je gegevens?
Voor bepaalde gegevens is er toestemming van de betrokkene; het invullen van een emailadres, zodat we je een nieuwsbrief kunnen sturen.
Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen of uitvoeren; het opsturen of laten downloaden van je Limburgpas.
Het algemeen belang, zodat we onze taken kunnen uitvoeren; wetenschappelijke doeleinden
Het gewettigd belang van de verantwoordelijke of een derde partij, waarbij de verwerking noodzakelijk is.

Rechten van de gebruikers
Volgende rechten zijn van toepassing :

1. Recht op inzage/toegang.
2. Recht op rechtzetting
3. Recht om te worden vergeten
4. Recht om klacht in te dienen
5. Recht om toestemming in te trekken
6. Recht op beperking van de verwerking
7. Recht op overdraagbaarheid
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Opmerkingen
Uw gegevens worden enkel binnen de Europese gemeenschap verwerkt.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. (versie 2)

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dagtoerisme Limburg, Oudstrijderslaan 58 - 3500 Hasselt, info@dagtoerismelimburg.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds telefonisch contacteren: T 0477 44 52 57 of via email op info@dagtoerismelimburg.be

 Dagtoerisme Limburg kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Dagtoerisme Limburg-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.